Coduri postale
spacer spacer
Cauta cod postal
spacer
  Oras :   Strada :
 
spacer
spacer
spacer
spacer

spacer

spacer
spacer spacer
Alege

spacer spacer
Parteneri

Parteneri

spacer

Informatii utile Brasov

Localitati Brasov

Stiri


    Caminul pentru Persoane Varstnice judetul Brasov, localitate Brasov
La Bra?ov func?ioneaz? un c?min pentru persoane vârstnice, cu condi?ii de hotel de trei stele ?i cu o capacitate de 200 de locuri.
Adresa: Str. Gladiolelor nr.4,Bra?ov
Tel. 0268 333 551
Mobil: 0720530002
Email: cpvbv@yahoo.com

C?minul pentru Persoane Vârstnice este institu?ia de asisten?? social? cu personalitate juridic?, înfiin?at?, organizat? ?i finan?at? potrivit dispozi?iilor prezentei legi. C?minele asigur? condi?ii corespunz?toare de g?zduire ?i de hran?, îngrijiri medicale, recuperare ?i readaptare, activit??i de ergoterapie ?i de petrecere a timpului liber, asisten?? social? ?i psihologic?. C?minele pentru pensionari, c?minele pentru b?trâni ?i c?minele pentru b?trâni bolnavi cronici, existente la data intr?rii în vigoare a prezentei legi sau care vor fi date ulterior în folosin??, vor func?iona sub form? de c?mine pentru persoane vârstnice, cu sec?ii pentru persoane dependente, persoane semidependente, persoane independente.

Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în C?minul pentru Persoane Vârstnice sunt:
- servicii sociale: ajutor în menaj, consiliere juridic? ?i administrativ?, modalit??i de prevenire a marginaliz?rii sociale ?i de reintegrare social? în raport cu capacitatea psihoafectiv?;
- servicii sociomedicale: ajutor pentru men?inerea sau readaptarea capacit??ilor fizice ori intelectuale, asigurarea unor programe de ergoterapie, sprijin pentru realizarea igenei corporale;
-servicii medicale: consulta?ii ?i tratamente la cabinetul medical, în institu?ii medicale de profil sau la patul persoanei, dac? aceasta este imobilizat?, sevicii de îngrijire-infirmerie, asigurarea medicamentelor, asigurarea cu dispozitive medicale.

Program de relatii cu publicul : de luni până vineri de la 8,00-16,00.
Program de audiente:
- marti -14,00-15,00
- joi - 13,00-14,00
Website: www.brasovcity.ro/CPV/start.html
Caminul pentru Persoane Varstnice Brasov BrasovSite realizat, hostat si optimizat de Automatizari Pitesti       Contact