Coduri postale
spacer spacer
Cauta cod postal
spacer
  Oras :   Strada :
 
spacer
spacer
spacer
spacer

spacer

spacer
spacer spacer
Alege

spacer spacer
Parteneri

Parteneri

spacer

Informatii utile Bucuresti

Localitati Bucuresti

Stiri


    Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor judetul Bucuresti, localitate Bucuresti
Misiunea ANRP este de a coordona procesul de restituirea a propriet??ilor preluate, Ón mod abuziv, Ón perioada regimului totalitar comunist ?i de a acorda desp?gubirile cuvenite persoanelor Óndrept??ite.

Adresa: Calea Floreasca nr. 202, sector 1, Bucuresti
Linii autobuz: 135, statie Ancuta Baneasa
Registratura / Centrala: 021-200.94.60
E-mail: cabinet.presedinte@anrp.gov.ro

Activitatea de consiliere telefonic? se desf??oar? zilnic, intre orele 9.00 - 15.30 la urm?toarele coordonate de contact:
Direc?ia pentru coordonarea aplicarii Legii 10/2001
Tel. 021-200 94 80

Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998
Tel. 021-200 94 88
Fax. 021-200 94 83

Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003
Tel. 021-200 94 85

Direc?ia pentru coordonarea secretariatelor tehnice ale comisiei speciale de retrocedare culte religioase ?i comunit??i ale minorit??ilor na?ionale
Tel. 021-200 94 68

Directia pentru coordonarea si controlul aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare
Tel. 021-200 94 79
Solicit?ri de informa?ii Ón intervalul orar 9-12, iar r?spunsurile la aceste solicit?ri Ón intervalul orar 14-16.
Fax. 021-231 54 26

Directia pentru acordarea despagubirilor in numerar conform Legii nr. 247/2005
Tel. 021-200 94 77
Fax. 021-200 94 69
Website: www.anrp.gov.ro
Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor Bucuresti BucurestiSite realizat, hostat si optimizat de Automatizari Pitesti       Contact